Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Firma PEGAZ Sp. z o.o. zawarła dnia  5 sierpnia 2020 roku umowę o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Pegaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Firma PEGAZ Sp. z o.o. zawarła dnia  5 sierpnia 2020 roku umowę o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Pegaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego